Leviticus 18:22-24

DSV_Strongs(i)
  22 H2145 Bij een manspersoon H7901 [H8799] zult gij niet liggen H802 met vrouwelijke H4904 bijligging H8441 ; dit is een gruwel.
  23 H5414 [H8799] Insgelijks zult gij H929 bij geen beest H7903 liggen H2930 [H8800] , om daarmede onrein te worden H802 ; een vrouw H5975 [H8799] zal ook niet staan H6440 voor H929 een beest H7250 [H8800] , om daarmede te doen te hebben H8397 ; het is een gruwelijke vermenging.
  24 H2930 [H8691] Verontreinigt u H428 niet met enige van deze H1471 ; want de heidenen H6440 , die Ik van uw aangezicht H7971 [H8764] uitwerpe H2930 [H8738] , zijn met alle deze verontreinigd;