Leviticus 14:56

DSV_Strongs(i)
  56 H7613 Mitsgaders voor gezwel H5597 , en voor gezweer H934 , en voor blaren;