Judges 19:9

DSV_Strongs(i)
  9 H6965 H0 Toen maakte zich H376 de man H6965 [H8799] op H3212 [H8800] , om weg te trekken H1931 , hij H6370 , en zijn bijwijf H5288 , en zijn jongen H2859 [H8802] ; en zijn schoonvader H1 , de vader H5291 van de jonge vrouw H559 [H8799] , zeide H2009 : Zie H4994 toch H3117 , de dag H7503 [H8804] heeft afgenomen H6150 [H8800] , dat het avond zal worden H3885 [H8798] , vernacht H4994 toch H2009 ; zie H3117 , de dag H2583 [H8800] legert zich H3885 [H8798] , vernacht H6311 hier H3824 , en laat uw hart H3190 [H8799] vrolijk zijn H7925 H0 , en maak u H4279 morgen H7925 [H8689] vroeg op H1870 uws weegs H1980 [H8804] , en ga H168 naar uw tent.