Judges 16:18

DSV_Strongs(i)
  18 H1807 Als nu Delila H7200 H8799 zag H3588 , dat H3605 hij haar zijn ganse H3820 hart H5046 H8689 verklaard had H7971 H8799 , zo zond zij heen H7121 H8799 , en riep H5633 de vorsten H6430 der Filistijnen H559 H8800 , zeggende H5927 H0 : Komt H6471 ditmaal H5927 H8798 op H3588 , want H3605 hij heeft mij zijn ganse H3820 hart H5046 H8689 verklaard H5633 . En de vorsten H6430 der Filistijnen H413 kwamen tot H5927 H8804 haar op H5927 H8686 , en brachten H3701 dat geld H3027 in hun hand.