Joshua 8:24

DSV_Strongs(i)
  24 H1961 [H8799] En het geschiedde H3478 , toen de Israelieten H3615 [H8763] een einde gemaakt hadden H3605 van al H3427 [H8802] de inwoners H5857 van Ai H2026 [H8800] te doden H7704 , op het veld H4057 , in de woestijn H834 , in dewelke H7291 [H8804] zij hen nagejaagd hadden H3605 , en dat zij allen H6310 door de scherpte H2719 des zwaards H5307 [H8799] gevallen waren H5704 , totdat H3605 zij allen H8552 [H8800] vernield waren H7725 [H8799] ; zo keerde zich H3478 gans Israel H5857 naar Ai H5221 [H8686] , en zij sloegen H853 ze H6310 met de scherpte H2719 des zwaards.