Joshua 22:28

DSV_Strongs(i)
  28 H559 [H8799] Daarom zeiden wij H1961 [H8804] : Wanneer het geschiedt H3588 , dat H4279 zij morgen H413 [alzo] tot H413 ons en tot H1755 onze geslachten H559 [H8799] zeggen zullen H559 [H8804] ; zo zullen wij zeggen H7200 [H8798] : Ziet H8403 de gedaante H4196 van het altaar H3068 des HEEREN H834 , hetwelk H1 onze vaderen H6213 [H8804] gemaakt hebben H3808 , niet H5930 ten brandoffer H3808 , noch H2077 ten offer H3588 ; maar H1931 het H5707 is een getuige H996 tussen H996 ons en tussen ulieden.