Joshua 10:1

DSV_Strongs(i)
  1 H1961 [H8799] Het geschiedde H139 nu, toen Adoni-zedek H4428 , de koning H3389 van Jeruzalem H8085 [H8800] , gehoord had H3588 , dat H3091 Jozua H5857 Ai H3920 [H8804] ingenomen H2763 [H8686] , en haar verbannen had H5857 , [en] aan Ai H4428 en haar koning H3651 alzo H6213 [H8804] gedaan had H834 , gelijk als H3405 hij aan Jericho H4428 en haar koning H6213 [H8804] gedaan had H3588 ; en dat H3427 [H8802] de inwoners H1391 van Gibeon H7999 H0 vrede H3478 met Israel H7999 [H8689] gemaakt hadden H7130 , en in derzelver midden H1961 [H8799] waren;