John 8:44

DSV_Strongs(i)
  44 G5210 Gij G2075 [G5748] zijt G1537 uit G3962 den vader G1228 den duivel G2532 , en G2309 [G5719] wilt G1939 de begeerten G5216 uws G3962 vaders G4160 [G5721] doen G1565 ; die G2258 [G5713] was G443 een mensenmoorder G575 van G746 den beginne G2532 , en G1722 is in G225 de waarheid G3756 niet G2476 [G5707] staande gebleven G3754 ; want G3756 geen G225 waarheid G2076 [G5748] is G1722 in G846 hem G3752 . Wanneer G5579 hij de leugen G2980 [G5725] spreekt G2980 [G5719] , zo spreekt hij G1537 uit G2398 zijn eigen G3754 ; want G2076 [G5748] hij is G5583 een leugenaar G2532 , en G3962 de vader G846 derzelve [leugen].