John 5:25-29

DSV_Strongs(i)
  25 G281 Voorwaar G281 , voorwaar G3004 [G5719] zeg Ik G5213 u G3754 : G5610 De ure G2064 [G5736] komt G2532 , en G2076 [G5748] is G3568 nu G3753 , wanneer G3498 de doden G191 [G5695] zullen horen G5456 de stem G5207 des Zoons G2316 Gods G2532 , en G191 [G5660] die ze gehoord hebben G2198 [G5695] , zullen leven.
  26 G1063 Want G5618 gelijk G3962 de Vader G2222 het leven G2192 [G5719] heeft G1722 in G1438 Zichzelven G3779 , alzo G1325 H heeft Hij G2532 ook G5207 den Zoon G1325 [G5656] gegeven G2222 , het leven G2192 [G5721] te hebben G1722 in G1438 Zichzelven;
  27 G2532 En G846 heeft Hem G1849 macht G1325 [G5656] gegeven G2532 , ook G2920 gericht G4160 [G5721] te houden G3754 , omdat G444 Hij des mensen G5207 Zoon G2076 [G5748] is.
  28 G2296 [G5720] Verwondert u G5124 daar G3361 niet G3754 over, want G5610 de ure G2064 [G5736] komt G1722 , in G3739 dewelke G3956 allen G1722 , die in G3419 de graven G846 zijn, Zijn G5456 stem G191 [G5695] zullen horen;
  29 G2532 En G1607 [G5695] zullen uitgaan G18 , die het goede G4160 [G5660] gedaan hebben G1519 , tot G386 de opstanding G2222 des levens G1161 , en G5337 die het kwade G4238 [G5660] gedaan hebben G1519 , tot G386 de opstanding G2920 der verdoemenis.