Joel 3:9-12

DSV_Strongs(i)
  9 H2063 Roept dit H7121 [H8798] uit H1471 onder de heidenen H6942 [H8761] , heiligt H4421 een krijg H5782 H0 ; wekt H1368 de helden H5782 [H8685] op H5066 [H8799] , laat naderen H5927 [H8799] , laat optrekken H3605 alle H582 H4421 krijgslieden.
  10 H3807 [H8798] Slaat H855 uw spaden H2719 tot zwaarden H4211 , en uw sikkelen H7420 tot spiesen H2523 ; de zwakke H559 [H8799] zegge H589 : Ik H1368 ben een held.
  11 H5789 [H8798] Rot te hoop H935 [H8798] , en komt aan H3605 , alle H1471 gij volken H5439 van rondom H6908 H8033 [H8738] , en vergadert u H3068 ! [O HEERE H1368 , doe Uw helden H5181 [H8685] derwaarts nederdalen!]
  12 H1471 De heidenen H5782 [H8735] zullen zich opmaken H5927 [H8799] , en optrekken H413 naar H6010 het dal H3092 van Josafat H3588 ; maar H8033 aldaar H3427 [H8799] zal Ik zitten H8199 [H8800] , om te richten H3605 alle H1471 heidenen H5439 van rondom.