Job 38:4-6

DSV_Strongs(i)
  4 H375 Waar H1961 [H8804] waart gij H776 , toen Ik de aarde H3245 [H8800] grondde H5046 [H8685] ? Geef het te kennen H518 , indien H3045 H0 gij kloek H998 van verstand H3045 [H8804] zijt.
  5 H4310 Wie H4461 heeft haar maten H7760 [H8804] gezet H3588 , want H3045 [H8799] gij weet H176 het; of H4310 wie H5921 heeft over H6957 haar een richtsnoer H5186 [H8804] getrokken?
  6 H5921 H4100 Waarop H134 zijn haar grondvesten H2883 [H8717] nedergezonken H176 , of H4310 wie H6438 H68 heeft haar hoeksteen H3384 [H8804] gelegd?