Jeremiah 48:23

DSV_Strongs(i)
  23 H7156 En over Kirjathaim H1014 , en over Beth-gamul H1010 , en over Beth-meon,