Jeremiah 42:20-22

DSV_Strongs(i)
  20 H5315 Gewisselijk, gij hebt uw zielen H8582 [H8689] verleid H3068 ; want gij hebt mij tot den HEERE H430 , uw God H7971 [H8804] , gezonden H559 [H8800] , zeggende H6419 [H8690] : Bid H3068 voor ons tot den HEERE H430 , onzen God H3068 , en naar alles, wat de HEERE H430 , onze God H559 [H8799] , zal zeggen H5046 [H8685] , alzo maak het ons bekend H6213 [H8804] , en wij zullen het doen.
  21 H3117 Nu heb ik het u heden H5046 [H8686] bekend gemaakt H8085 [H8804] ; maar gij hebt niet gehoord H6963 naar de stem H3068 des HEEREN H430 , uws Gods H7971 [H8804] , noch naar al hetgeen, [met] hetwelk Hij mij tot u gezonden heeft.
  22 H3045 [H8799] Zo weet H3045 [H8800] nu zekerlijk H2719 , dat gij door het zwaard H7458 , door den honger H1698 en door de pestilentie H4191 [H8799] sterven zult H4725 , ter plaatse H2654 [H8804] , waar het u gelust heeft H935 [H8800] henen te gaan H1481 [H8800] , om aldaar als vreemdelingen te verkeren.