Jeremiah 41:10

DSV_Strongs(i)
  10 H3458 En Ismael H7617 H0 voerde H7611 het ganse overblijfsel H5971 des volks H4709 , dat te Mizpa H7617 [H8799] was, gevankelijk H4428 , [te] [weten] des konings H1323 dochteren H5971 , en al het volk H4709 , die te Mizpa H7604 [H8737] waren overgelaten H5018 , die Nebuzaradan H7227 , de overste H2876 der trawanten H1436 , aan Gedalia H1121 , den zoon H296 van Ahikam H6485 [H8689] , bevolen had H3458 ; Ismael H1121 dan, den zoon H5418 van Nethanja H7617 [H8799] , voerde ze gevankelijk weg H3212 [H8799] , en toog henen H5674 [H8800] , om over te gaan H1121 tot de kinderen H5983 Ammons.