Jeremiah 40:4

DSV_Strongs(i)
  4 H3117 Nu dan, zie, ik heb u heden H6605 [H8765] losgemaakt H246 van de ketenen H3027 , die aan uw hand H2896 waren; indien het goed H5869 is in uw ogen H894 met mij naar Babel H935 [H8800] te komen H935 [H8798] , zo kom H5869 , en ik zal mijn oog H7760 [H8799] op u stellen H7489 [H8804] ; maar indien het kwaad is H5869 in uw ogen H894 met mij naar Babel H935 [H8800] te komen H2308 [H8798] , zo laat H7200 [H8798] het; zie H776 , het ganse land H6440 is voor uw aangezicht H413 , waarhenen H2896 het goed H3477 en recht H5869 in uw ogen H3212 [H8800] is te gaan H3212 [H8798] , ga daar.