Jeremiah 32:44

DSV_Strongs(i)
  44 H7704 Velden H3701 zal men voor geld H7069 [H8799] kopen H5612 , en de brieven H3789 [H8800] onderschrijven H2856 [H8800] , en verzegelen H5707 , en getuigen H5749 [H8687] doen betuigen H776 , in het land H1144 van Benjamin H5439 , en in de plaatsen rondom H3389 Jeruzalem H5892 , en in de steden H3063 van Juda H5892 , en in de steden H2022 van het gebergte H5892 , en in de steden H8219 der laagte H5892 , en in de steden H5045 van het zuiden H7622 ; want Ik zal hun gevangenis H7725 [H8686] wenden H5002 [H8803] , spreekt H3068 de HEERE.