Jeremiah 22:24-28

DSV_Strongs(i)
  24 H2416 [Zo] [waarachtig] [als] Ik leef H5002 [H8803] , spreekt H3068 de HEERE H3659 , ofschoon Chonia H1121 , de zoon H3079 van Jojakim H4428 , den koning H3063 van Juda H2368 , een zegelring H3225 H3027 ware aan Mijn rechterhand H5423 [H8799] , zo zal Ik u toch van daar wegrukken.
  25 H5414 [H8804] En Ik zal u geven H3027 in de hand H5315 dergenen, die uw ziel H1245 [H8764] zoeken H3027 , en in de hand H6440 dergenen, voor welker aangezicht H3016 [H8801] gij schrikt H3027 , namelijk in de hand H5019 van Nebukadnezar H4428 , den koning H894 van Babel H3027 , en in de hand H3778 der Chaldeen.
  26 H517 En Ik zal u, en uw moeder H3205 [H8804] , die u gebaard heeft H2904 [H8689] , uitwerpen H312 in een ander H776 land H3205 [H8795] , waarin gijlieden niet geboren zijt H4191 [H8799] , en daar zult gij sterven.
  27 H776 En in het land H5315 , naar hetwelk hun ziel H5375 [H8764] verlangt H7725 [H8800] om daar weder te komen H7725 [H8799] , daarhenen zullen zij niet wederkomen.
  28 H376 Is dan deze man H3659 Chonia H959 [H8737] een veracht H5310 [H8803] , verstrooid H6089 , afgodisch beeld H3627 ? Of is hij een vat H2656 , waaraan men geen lust H2233 heeft? Waarom zijn hij en zijn zaad H7993 [H8717] uitgeworpen H2904 [H8717] , ja, weggeworpen H776 in een land H3045 [H8804] , dat zij niet kennen?
Reformed Dating