Isaiah 7:23-25

DSV_Strongs(i)
  23 H3117 Ook zal het te dienzelfden dage H4725 geschieden, dat iedere plaats H505 , alwaar duizend H1612 wijnstokken H505 geweest zijn, van duizend H3701 zilverlingen H8068 , tot doornen H7898 en distelen zal zijn;
  24 H2671 Dat men met pijlen H7198 en met den boog H935 [H8799] aldaar zal moeten gaan H776 ; want het ganse land H8068 zal doornen H7898 en distelen zijn.
  25 H2022 Ook al de bergen H4576 , die men met houwelen H5737 [H8735] pleegt om te hakken H935 [H8799] , daar zal men niet komen H3374 [uit] vrees H8068 der doornen H7898 en der distelen H4916 ; maar die zullen wezen tot inzending H7794 van den os H4823 , en tot vertreding H7716 van het kleinvee.