Isaiah 6:13

DSV_Strongs(i)
  13 H6224 Doch nog een tiende H7725 [H8804] deel zal daarin zijn, en het zal wederkeren H1197 [H8763] , en zijn om af te weiden H424 ; [maar] gelijk de eik H437 , en gelijk de haageik H7995 , in dewelke na de afwerping H4678 [der] [bladeren] [nog] steunsel H6944 is, [alzo] zal het heilige H2233 zaad H4678 het steunsel daarvan zijn.