Isaiah 40:18-20

DSV_Strongs(i)
  18 H410 Bij wien dan zult gij God H1819 [H8762] vergelijken H1823 , of wat gelijkenis H6186 [H8799] zult gij op Hem toepassen?
  19 H2796 De werkmeester H5258 [H8804] giet H6459 een beeld H6884 [H8802] , en de goudsmid H7554 [H8762] overtrekt H2091 het met goud H6884 [H8802] , en giet H3701 er zilveren H7577 ketenen [toe].
  20 H5533 H5534 [H8794] Die verarmd is H8641 , dat hij niet te offeren H977 [H8799] heeft, die kiest H6086 een hout H7537 [H8799] uit, [dat] niet verrotte H1245 [H8762] ; hij zoekt zich H2450 een wijzen H2796 werkmeester H6459 , om een beeld H3559 [H8687] te bereiden H4131 [H8735] , [dat] niet wankele.