Isaiah 35:3-6

DSV_Strongs(i)
  3 H2388 [H8761] Versterkt H7504 de slappe H3027 handen H553 H0 , en stelt H3782 [H8802] de struikelende H1290 knieen H553 [H8761] vast.
  4 H559 [H8798] Zegt H4116 [H8737] den onbedachtzamen H3820 van harte H2388 [H8798] : Weest sterk H3372 [H8799] , en vreest H430 niet; ziet, ulieder God H5359 zal [ter] wrake H935 [H8799] komen H1576 [met] de vergelding H430 Gods H935 [H8799] . Hij zal komen H3467 [H8686] en ulieden verlossen.
  5 H5787 Alsdan zullen der blinden H5869 ogen H6491 [H8735] opengedaan worden H2795 , en der doven H241 oren H6605 [H8735] zullen geopend worden.
  6 H6455 Alsdan zal de kreupele H1801 [H8762] springen H354 als een hert H3956 , en de tong H483 des stommen H7442 [H8799] zal juichen H4057 ; want in de woestijn H4325 zullen wateren H1234 [H8738] uitbarsten H5158 , en beken H6160 in de wildernis.