Isaiah 32:12-14

DSV_Strongs(i)
  12 H5594 [H8802] Men zal rouwklagen H7699 over de borsten H2531 , over de gewenste H7704 akkers H6509 [H8802] , over de vruchtbare H1612 wijnstokken.
  13 H127 Op het land H5971 mijns volks H6975 zal de doorn H8068 [en] de distel H5927 [H8799] opgaan H1004 H4885 ; ja, op alle vreugdehuizen H5947 , [in] de vrolijk huppelende H7151 stad.
  14 H759 Want het paleis H5203 [H8795] zal verlaten zijn H1995 , het gewoel H5892 der stad H5800 [H8795] zal ophouden H6076 ; Ofel H975 en de wachttorens H4631 zullen tot spelonken H5704 zijn, tot H5769 in der eeuwigheid H4885 , een vreugde H6501 der woudezelen H4829 , een weide H5739 der kudden.