Hosea 8:9

DSV_Strongs(i)
  9 H5927 Want zij zijn opgetogen H804 [naar] Assur H6501 , een woudezel H909 , die alleen H669 voor zichzelven is; die van Efraim H158 hebben boelen H8566 om hoerenloon gehuurd.