Hosea 2:6

DSV_Strongs(i)
  6[02:5] Daarom, ziet, Ik zal uw weg met doornen betuinen, en Ik zal een heiningmuur maken, dat zij haar paden niet zal vinden.