Hosea 2:10

DSV_Strongs(i)
  10[02:9] En nu zal Ik haar dwaasheid ontdekken voor de ogen harer boelen; en niemand zal haar uit Mijn hand verlossen.