Hosea 12:10

DSV_Strongs(i)
  10[012:11] En Ik zal spreken tot de profeten, en Ik zal het gezicht vermenigvuldigen; en door den dienst der profeten zal Ik gelijkenissen voorstellen.