Hebrews 8

DSV_Strongs(i)
  1 G2774 De hoofdsom G1161 nu G1909 der G3004 [G5746] dingen, waarvan wij spreken G2192 [G5719] , is, [dat] wij hebben G5108 zodanigen G749 Hogepriester G3739 , Die G2523 [G5656] gezeten is G1722 aan G1188 de rechter G2362 [hand] van den troon G3172 der Majesteit G1722 in G3772 de hemelen:
  2 G3011 Een Bedienaar G39 des heiligdoms G2532 , en G228 des waren G4633 tabernakels G3739 , welken G2962 de Heere G4078 [G5656] heeft opgericht G2532 , en G3756 geen G444 mens.
  3 G1063 Want G3956 een iegelijk G749 hogepriester G2525 [G5743] wordt gesteld G1519 , om G1435 gaven G5037 G2532 en G2378 slachtofferen G4374 [G5721] te offeren G3606 ; waarom G316 het noodzakelijk G2532 was, dat ook G5126 Deze G5100 wat G2192 [G5721] had G3739 , dat G4374 [G5661] Hij zou offeren.
  4 G1063 Want G1487 G3303 indien G1909 Hij op G1093 aarde G2258 [G5713] ware G302 , zo zou G3761 Hij zelfs geen G2409 Priester G2258 [G5713] zijn G2409 , dewijl er priesters G5607 [G5752] zijn G2596 , die naar G3551 de wet G1435 gaven G4374 [G5723] offeren;
  5 G3748 Welke G5262 het voorbeeld G2532 en G4639 de schaduw G2032 der hemelse dingen G3000 [G5719] dienen G2531 , gelijk G3475 Mozes G5537 [G5769] door Goddelijke aanspraak vermaand was G4633 , als hij den tabernakel G2005 [G5721] volmaken G3195 [G5723] zou G1063 : Want G3708 [G5720] zie G5346 [G5748] , zegt Hij G3956 , dat gij het alles G4160 [G5661] maakt G2596 naar G5179 de afbeelding G4671 , die u G1722 op G3735 den berg G1166 [G5685] getoond is.
  6 G1161 En G3570 nu G1313 heeft Hij zoveel uitnemender G3009 bediening G5177 [G5758] gekregen G3745 , als G2532 Hij ook G2909 eens beteren G1242 verbonds G3316 Middelaar G2076 [G5748] is G3748 , hetwelk G1909 in G2909 betere G1860 beloftenissen G3549 [G5769] bevestigd is.
  7 G1063 Want G1487 indien G1565 dat G4413 eerste G273 [verbond] onberispelijk G2258 [G5713] geweest ware G302 , zo zou G1208 voor het tweede G3756 geen G5117 plaats G2212 [G5712] gezocht zijn geweest.
  8 G1063 Want G3201 [G5740] [hen] berispende G3004 [G5719] , zegt Hij G846 tot hen G2400 [G5628] : Ziet G2250 , de dagen G2064 [G5736] komen G3004 [G5719] , spreekt G2962 de Heere G2532 , en G1909 Ik zal over G3624 het huis G2474 Israels G2532 , en G1909 over G3624 het huis G2455 van Juda G2537 een nieuw G1242 verbond G4931 [G5692] oprichten;
  9 G3756 Niet G2596 naar G1242 het verbond G3739 , dat G846 Ik met hun G3962 vaderen G4160 [G5656] gemaakt heb G1722 , ten G2250 dage G3450 , als Ik G846 hen G5495 bij de hand G1949 [G5637] nam G846 , om hen G1537 uit G1093 G125 Egypteland G1806 [G5629] te leiden G3754 ; want G846 zij G1722 zijn in G3450 dit Mijn G1242 verbond G3756 niet G1696 [G5656] gebleven G2504 , en Ik G846 heb op hen G272 [G5656] niet geacht G3004 [G5719] , zegt G2962 de Heere.
  10 G3754 Want G3778 dit G1242 is het verbond G3739 , dat G3624 Ik met het huis G2474 Israels G1303 [G5695] maken zal G3326 na G1565 die G2250 dagen G3004 [G5719] , zegt G2962 de Heere G3450 : Ik zal Mijn G3551 wetten G1519 in G846 hun G1271 verstand G1325 [G5723] geven G2532 , en G1909 in G846 hun G2588 harten G846 zal Ik die G1924 [G5692] inschrijven G2532 ; en G846 Ik zal hun G1519 tot G2316 een God G2071 [G5704] zijn G2532 , en G3427 zij zullen Mij G1519 tot G2992 een volk G2071 [G5704] zijn.
  11 G2532 En G3364 zij zullen niet G1321 [G5661] leren G1538 , een iegelijk G846 zijn G4139 naaste G2532 , en G1538 een iegelijk G846 zijn G80 broeder G3004 [G5723] , zeggende G1097 [G5628] : Ken G2962 den Heere G3754 ; want G3165 zij zullen Mij G3956 allen G1492 [G5692] kennen G575 van G3398 den kleine G846 onder hen G2193 tot G3173 den grote G846 onder hen.
  12 G3754 Want G846 Ik zal hun G93 ongerechtigheden G2436 genadig G2071 [G5704] zijn G2532 , en G846 hun G266 zonden G2532 en G846 hun G458 overtredingen G3364 zal Ik geenszins G2089 meer G3415 [G5686] gedenken.
  13 G1722 Als G3004 [G5721] Hij zegt G2537 : Een nieuw G4413 [verbond], zo heeft Hij het eerste G3822 [G5758] oud gemaakt G1161 ; dat nu G3822 [G5746] oud gemaakt is G2532 en G1095 [G5723] verouderd G1451 , is nabij G854 de verdwijning.