Hebrews 7:26-28

DSV_Strongs(i)
  26 G1063 Want G5108 zodanig G749 een Hogepriester G4241 [G5707] betaamde G2254 ons G3741 , heilig G172 , onnozel G283 , onbesmet G5563 [G5772] , afgescheiden G575 van G268 de zondaren G2532 , en G5308 hoger G3772 dan de hemelen G1096 [G5637] geworden;
  27 G3739 Dien G3756 het niet G2596 allen G2250 dag G318 nodig G2192 [G5719] was G5618 , gelijk G749 den hogepriesters G4386 , eerst G5228 voor G2398 zijn eigen G266 zonden G2378 slachtofferen G399 [G5721] op te offeren G1899 , daarna G2992 , [voor] [de] [zonden] des volks G1063 ; want G5124 dat G2178 heeft Hij eenmaal G4160 [G5656] gedaan G1438 , als Hij Zichzelven G399 [G5660] opgeofferd heeft.
  28 G1063 Want G3551 de wet G2525 [G5719] stelt G749 tot hogepriesters G444 mensen G769 , die zwakheid G2192 [G5723] hebben G1161 ; maar G3056 het woord G3728 der eedzwering G3588 , die G3326 na G3551 de wet G5207 is [gevolgd], [stelt] den Zoon G1519 , Die in G165 der eeuwigheid G5048 [G5772] geheiligd is.