Hebrews 1:3

DSV_Strongs(i)
  3 G3739 Dewelke G5607 [G5752] , alzo Hij is G541 het Afschijnsel G1391 [Zijner] heerlijkheid G2532 , en G5481 het uitgedrukte Beeld G846 Zijner G5287 zelfstandigheid G5037 , en G3956 alle dingen G5342 [G5723] draagt G4487 door het woord G846 Zijner G1411 kracht G2512 , nadat Hij de reinigmaking G2257 onzer G266 zonden G1223 door G1438 Zichzelven G4160 [G5671] te weeg gebracht heeft G2523 [G5656] , is gezeten G1722 aan G1188 de rechter G3172 [hand] der Majesteit G1722 in G5308 de hoogste [hemelen];