Hebrews 1:10-12

DSV_Strongs(i)
  10 G2532 En G4771 : Gij G2962 , Heere G2596 ! hebt in G746 den beginne G1093 de aarde G2311 [G5656] gegrond G2532 , en G3772 de hemelen G1526 [G5748] zijn G2041 werken G4675 Uwer G5495 handen;
  11 G846 Dezelve G622 [G5698] zullen vergaan G1161 , maar G4771 Gij G1265 [G5719] blijft altijd G2532 , en G3956 zij zullen alle G5613 als G2440 een kleed G3822 [G5701] verouden;
  12 G2532 En G5616 als G4018 een dekkleed G846 zult Gij ze G1667 [G5692] ineenrollen G2532 , en G236 [G5691] zij zullen veranderd worden G1161 ; maar G4771 Gij G1488 [G5748] zijt G846 Dezelfde G2532 , en G4675 Uw G2094 jaren G3756 zullen niet G1587 [G5692] ophouden.