Genesis 9:22-24

DSV_Strongs(i)
  22 H2526 En Cham H3667 , Kanaans H1 vader H7200 [H8799] , zag H1 zijns vaders H6172 naaktheid H5046 H0 , en hij gaf H8147 het zijn beiden H251 broederen H2351 daar buiten H5046 [H8686] te kennen.
  23 H3947 [H8799] Toen namen H8035 Sem H3315 en Jafeth H8071 een kleed H7760 [H8799] , en zij leiden H5921 het op H8147 hun beider H7926 schouderen H3212 [H8799] , en gingen H322 achterwaarts H3680 [H8762] , en bedekten H6172 de naaktheid H1 huns vaders H6440 ; en hun aangezichten H322 waren achterwaarts H6172 [gekeerd], zodat zij de naaktheid H1 huns vaders H3808 niet H7200 [H8804] zagen.
  24 H5146 En Noach H3364 [H8799] ontwaakte H3196 van zijn wijn H3045 [H8799] ; en hij merkte H834 wat H6996 zijn kleinste H1121 zoon H6213 [H8804] hem gedaan had.