Genesis 4:5-7

DSV_Strongs(i)
  5 H413 Maar H7014 Kain H413 en H4503 zijn offer H8159 H0 zag Hij H3808 niet H8159 [H8804] aan H2734 [H8799] . Toen ontstak H7014 Kain H3966 zeer H6440 , en zijn aangezicht H5307 [H8799] verviel.
  6 H3068 En de HEERE H559 [H8799] zeide H413 tot H7014 Kain H4100 : Waarom H2734 [H8804] zijt gij ontstoken H4100 , en waarom H6440 is uw aangezicht H5307 [H8804] vervallen?
  7 H3808 [Is] [er] niet H518 , indien H3190 [H8686] gij weldoet H7613 , verhoging H518 ? en zo H3808 gij niet H3190 [H8686] weldoet H2403 , de zonde H7257 [H8802] ligt H6607 aan de deur H8669 . Zijn begeerte H413 is toch tot H859 u, en gij H4910 [H8799] zult over hem heersen.