Genesis 47:18

DSV_Strongs(i)
  18 H1931 Toen datzelve H8141 jaar H8552 [H8799] voleind was H935 [H8799] , zo kwamen zij H413 tot H8145 hem in het tweede H8141 jaar H559 [H8799] , en zeiden H4480 tot hem: Wij zullen het voor H113 mijn heer H3808 niet H3582 [H8762] verbergen H3588 H518 , alzo H3701 het geld H8552 [H8804] verdaan is H4735 , en de bezitting H929 der beesten H413 [gekomen] aan H113 mijn heer H3808 , zo is er niets H7604 [H8738] anders overgebleven H6440 voor het aangezichts H113 mijns heren H1115 H518 , dan H1472 ons lichaam H127 en ons land.