Genesis 39:4-6

DSV_Strongs(i)
  4 H4672 [H8799] Zo vond H3130 Jozef H2580 genade H5869 in zijn ogen H8334 [H8762] , en diende H853 hem H6485 [H8686] ; en hij stelde H5921 hem over H1004 zijn huis H3605 ; en al H3426 wat hij had H5414 [H8804] , gaf hij H3027 in zijn hand.
  5 H1961 [H8799] En het geschiedde H4480 van H227 toen H853 af, dat hij hem H6485 H0 over H1004 zijn huis H5921 , en over H3695 al H834 wat H3426 het zijne was H6485 [H8689] , gesteld had H3068 , dat de HEERE H4713 des Egyptenaars H1004 huis H1288 [H8762] zegende H1558 H0 , om H3130 Jozefs H1558 wil H1293 ; ja, de zegen H3068 des HEEREN H1961 [H8799] was H3605 in alles H834 , wat H3426 hij had H1004 , in het huis H7704 en in het veld.
  6 H5800 [H8799] En hij liet H3605 alles H834 , wat H3130 hij had, in Jozefs H3027 hand H854 , zodat hij met H3808 hem van geen H3972 ding H3045 [H8804] kennis had H3588 H518 , behalve H3899 van het brood H834 , dat H398 [H8802] hij at H3130 . En Jozef H1961 [H8799] was H3303 schoon H8389 van gedaante H3303 , en schoon H4758 van aangezicht.