Genesis 30:6-21

DSV_Strongs(i)
  6 H559 [H8799] Toen zeide H7354 Rachel H430 : God H1777 [H8804] heeft mij gericht H1571 , en ook H6963 mijn stem H8085 [H8804] verhoord H1121 , en heeft mij een zoon H5414 [H8799] gegeven H5921 H3651 ; daarom H7121 [H8804] noemde zij H8034 zijn naam H1835 Dan.
  7 H1090 En Bilha H7354 , Rachels H8198 dienstmaagd H5750 , werd wederom H2029 [H8799] bevrucht H3205 [H8799] , en baarde H3290 Jakob H8145 den tweeden H1121 zoon.
  8 H559 [H8799] Toen zeide H7354 Rachel H5319 : Ik heb worstelingen H430 Gods H5973 met H269 mijn zuster H6617 [H8738] geworsteld H1571 ; ook H3201 [H8804] heb ik de overhand gehad H7121 [H8799] ; en zij noemde H8034 zijn naam H5321 Nafthali.
  9 H3812 Toen nu Lea H7200 [H8799] zag H3588 , dat H5975 [H8804] zij ophield H4480 van H3205 [H8800] baren H3947 [H8799] , nam zij H8198 ook haar dienstmaagd H2153 Zilpa H5414 [H8799] , en gaf H853 die H3290 aan Jakob H802 tot een vrouw.
  10 H2153 En Zilpa H3812 , Lea's H8198 dienstmaagd H3205 [H8799] , baarde H3290 Jakob H1121 een zoon.
  11 H559 [H8799] Toen zeide H3812 Lea H935 [H8804] : Er komt H1409 een hoop H7121 [H8799] ! en zij noemde H8034 zijn naam H1410 Gad.
  12 H3205 [H8799] Daarna baarde H2153 Zilpa H3812 , Lea's H8198 dienstmaagd H3290 , Jakob H8145 een tweeden H1121 zoon.
  13 H559 [H8799] Toen zeide H3812 Lea H837 : Tot mijn geluk H3588 ! want H1323 de dochters H833 [H8765] zullen mij gelukkig achten H7121 [H8799] ; en zij noemde H8034 zijn naam H836 Aser.
  14 H7205 En Ruben H3212 [H8799] ging H3117 in de dagen H2406 H7105 van de tarweoogst H4672 [H8799] , en hij vond H1736 Dudaim H7704 in het veld H935 [H8686] , en hij bracht H853 die H413 tot H517 zijn moeder H3812 Lea H559 [H8799] . Toen zeide H7354 Rachel H413 tot H3812 Lea H5414 [H8798] : Geef mij H4994 toch H4480 van H1121 uws zoons H1736 Dudaim.
  15 H559 [H8799] En zij zeide H4592 tot haar: Is het weinig H376 , dat gij mijn man H3947 [H8800] genomen hebt H1571 , dat gij ook H1121 mijns zoons H1736 Dudaim H3947 [H8800] nemen zult H559 [H8799] ? Toen zeide H7354 Rachel H3651 : Daarom H3915 zal hij dezen nacht H8478 voor H1121 uws zoons H1736 Dudaim H5973 bij H7901 [H8799] u liggen.
  16 H3290 Als nu Jakob H6153 des avonds H4480 uit H7704 het veld H935 [H8799] kwam H3318 [H8799] , ging H3812 Lea H7125 [H8800] uit hem tegemoet H559 [H8799] , en zeide H413 : Gij zult tot H935 [H8799] mij inkomen H3588 ; want H7936 [H8800] ik heb u om loon zekerlijk H7936 [H8804] gehuurd H1121 voor mijns zoons H1736 Dudaim H7901 [H8799] ; en hij lag H1931 dien H3915 nacht H5973 bij haar.
  17 H430 En God H8085 H413 [H8799] verhoorde H3812 Lea H2029 [H8799] ; en zij werd bevrucht H3205 [H8799] , en baarde H3290 Jakob H2549 den vijfden H1121 zoon.
  18 H559 [H8799] Toen zeide H3812 Lea H430 : God H7939 heeft mijn loon H5414 [H8804] gegeven H834 , nadat H8198 ik mijn dienstmaagd H376 aan mijn man H5414 [H8804] gegeven heb H7121 [H8799] ; en zij noemde H8034 zijn naam H3485 Issaschar.
  19 H3812 En Lea H5750 werd H2029 [H8799] wederom bevrucht H3205 [H8799] , en zij baarde H3290 Jakob H8345 den zesden H1121 zoon.
  20 H3812 En Lea H559 [H8799] zeide H430 : God H853 heeft mij H2064 [H8804] , mij [heeft] [Hij] begiftigd H2896 met een goede H2065 gift H6471 ; ditmaal H376 zal mijn man H2082 [H8799] mij bijwonen H3588 ; want H8337 ik heb hem zes H1121 zonen H3205 [H8804] gebaard H7121 [H8799] ; en zij noemde H8034 zijn naam H2074 Zebulon.
  21 H3205 [H8804] En zij baarde H310 daarna H1323 een dochter H7121 [H8799] ; en zij noemde H8034 haar naam H1783 Dina.