Galatians 2:20

DSV_Strongs(i)
  20 G5547 Ik ben met Christus G4957 [G5769] gekruist G1161 ; en G2198 [G5719] ik leef G2089 , [doch G3765 ] niet meer G1473 ik G1161 , maar G5547 Christus G2198 [G5719] leeft G1722 in G1698 mij G1161 ; en G3739 hetgeen G3568 ik nu G1722 in G4561 het vlees G2198 [G5719] leef G2198 [G5719] , dat leef ik G1722 door G4102 het geloof G5207 des Zoons G2316 van God G3588 , Die G3165 mij G25 [G5660] liefgehad heeft G2532 , en G1438 Zichzelven G5228 voor G1700 mij G3860 [G5631] overgegeven heeft.