Ezra 9:1

DSV_Strongs(i)
  1 H428 Als nu deze H3615 [H8763] dingen voleind waren H5066 H0 , traden H8269 de vorsten H413 tot H5066 [H8738] mij toe H559 [H8800] , zeggende H5971 : Het volk H3478 Israels H3548 , en de priesters H3881 , en de Levieten H3808 , zijn niet H914 [H8738] afgezonderd H4480 van H5971 de volken H776 dezer landen H8441 , naar hun gruwelen H3669 , [namelijk] van de Kanaanieten H2850 , de Hethieten H6522 , de Ferezieten H2983 , de Jebusieten H5984 , de Ammonieten H4125 , de Moabieten H4713 , de Egyptenaren H567 en de Amorieten.