Ezekiel 9:2

DSV_Strongs(i)
  2 H8337 En ziet, zes H582 mannen H935 [H8802] kwamen H1870 van den weg H5945 der Hoge H8179 poort H6437 [H8716] , die gekeerd is H6828 naar het noorden H376 , en elkeen H4660 met zijn verpletterend H3627 wapen H3027 in zijn hand H259 ; en een H376 man H8432 in het midden H906 van hen was met linnen H3847 [H8803] bekleed H5608 H7083 [H8802] , en een schrijvers-inktkoker H4975 was aan zijn lenden H935 [H8799] ; en zij kwamen in H5975 [H8799] , en stonden H681 bij H5178 het koperen H4196 altaar.