Ezekiel 8:3

DSV_Strongs(i)
  3 H7971 H0 En Hij stak H8403 de gelijkenis H3027 ener hand H7971 [H8799] uit H3947 [H8799] , en nam H6734 mij bij het haar H7218 mijns hoofds H7307 ; en de Geest H5375 [H8799] voerde mij op H776 tussen de aarde H8064 en tussen den hemel H935 [H8686] , en bracht H4759 mij in de gezichten H430 Gods H3389 te Jeruzalem H6607 , tot de deur H8179 der poort H6442 van het binnenste H6437 [H8802] [voorhof], dewelke ziet H6828 naar het noorden H4186 , alwaar de zitplaats H5566 was van een beeld H7068 der ijvering H7069 [H8688] , dat tot ijver verwekt.