Ezekiel 48

DSV_Strongs(i)
  1 H8034 Dit nu zijn de namen H7626 der stammen H7097 . Van het einde H6828 noordwaarts H3027 , aan de zijde H1870 des wegs H2855 van Hethlon H935 [H8800] , waar men komt H2574 te Hamath H2704 , Hazar-enan H1366 , de landpale H1834 van Damaskus H6828 , noordwaarts H3027 aan de zijde H2574 van Hamath H6921 [ook zal hij den ooster H3220 H6285 [hoek] [en] westerhoek H1835 hebben], [zal] Dan H259 een [snoer] [hebben].
  2 H1366 En aan de landpale H1835 van Dan H6921 H6285 , van den oosterhoek H3220 H6285 tot den westerhoek H836 toe, Aser H259 een.
  3 H1366 En aan de landpale H836 van Aser H6921 H6285 , van den oosterhoek H3220 H6285 af tot den westerhoek H5321 toe, Nafthali H259 een.
  4 H1366 En aan de landpale H5321 van Nafthali H6921 H6285 , van den oosterhoek H3220 H6285 tot den westerhoek H4519 toe, Manasse H259 een.
  5 H1366 En aan de landpale H4519 van Manasse H6921 H6285 , van den oosterhoek H3220 H6285 tot den westerhoek H669 toe, Efraim H259 een.
  6 H1366 En aan de landpale H669 van Efraim H6921 H6285 , van den oosterhoek H3220 H6285 tot den westerhoek H7205 toe, Ruben H259 een.
  7 H1366 En aan de landpale H7205 van Ruben H6921 H6285 , van den oosterhoek H3220 H6285 tot den westerhoek H3063 toe, Juda H259 een.
  8 H1366 Aan de landpale H3063 nu van Juda H6921 H6285 , van den oosterhoek H3220 H6285 tot den westerhoek H8641 toe, zal het hefoffer H7311 [H8686] zijn, dat gijlieden zult offeren H2568 , vijf H6242 en twintig H505 duizend H7341 [meetrieten] in breedte H753 , en de lengte H259 , als van een H2506 der [andere] delen H6921 H6285 , van den oosterhoek H3220 H6285 tot den westerhoek H4720 toe; en het heiligdom H8432 zal in het midden deszelven zijn.
  9 H8641 Het hefoffer H3068 , dat gijlieden den HEERE H7311 [H8686] zult offeren H753 , zal wezen de lengte H2568 van vijf H6242 en twintig H505 duizend H7341 , en de breedte H6235 van tien H505 duizend.
  10 H6944 En daarin zal het heilig H8641 hefoffer H3548 zijn voor de priesteren H6828 , noordwaarts H2568 [de] [lengte] van vijf H6242 en twintig H505 duizend H3220 , en westwaarts H7341 de breedte H6235 van tien H505 duizend H6921 , en oostwaarts H7341 de breedte H6235 van tien H505 duizend H5045 , en zuidwaarts H753 de lengte H2568 van vijf H6242 en twintig H505 duizend H4720 ; en het heiligdom H3068 des HEEREN H8432 zal in het midden deszelven zijn.
  11 H3548 Het zal zijn voor de priesteren H6942 [H8794] , die geheiligd zijn H1121 uit de kinderen H6659 van Zadok H4931 , die Mijn wacht H8104 [H8804] hebben waargenomen H8582 [H8804] ; die niet gedwaald hebben H1121 , als de kinderen H3478 Israels H8582 [H8800] dwaalden H3881 ; gelijk als de [andere] Levieten H8582 [H8804] gedwaald hebben.
  12 H8642 En het geofferde H8641 van het hefoffer H776 des lands H6944 zal hunlieden een heiligheid H6944 der heiligheden H1366 zijn, aan de landpale H3881 der Levieten.
  13 H3881 Voorts zullen de Levieten H5980 tegenover H1366 de landpale H3548 der priesteren H753 hebben de lengte H2568 van vijf H6242 en twintig H505 duizend H7341 , en de breedte H6235 van tien H505 duizend H753 ; de ganse lengte H2568 zal zijn vijf H6242 en twintig H505 duizend H7341 , en de breedte H6235 tien H505 duizend.
  14 H4376 [H8799] En zij zullen daarvan niet verkopen H7225 , noch de eerstelingen H776 des lands H4171 [H8686] verwisselen H5674 H5674 [H8686] , noch overdragen H6944 ; want het is een heiligheid H3068 den HEERE.
  15 H2568 Maar de vijf H505 duizend H3498 [H8737] , dat [is] hetgeen overgelaten is H7341 in de breedte H6440 , voor aan H2568 de vijf H6242 en twintig H505 duizend H2455 , dat zal onheilig H5892 zijn, voor de stad H4186 , tot bewoning H4054 en tot voorsteden H5892 ; en de stad H8432 zal in het midden daarvan zijn.
  16 H4060 En dit zullen haar maten H6828 H6285 zijn: de noorderhoek H702 , vier H505 duizend H2568 H3967 en vijfhonderd H5045 H6285 [meetrieten]; en de zuiderhoek H702 vier H505 duizend H2568 H3967 en vijfhonderd H6921 H6285 en van den oosterhoek H702 vier H505 duizend H2568 H3967 en vijfhonderd H3220 H6285 ; en de westerhoek H702 vier H505 duizend H2568 H2568 H3967 [H8675] en vijfhonderd.
  17 H4054 De voorsteden H5892 nu der stad H6828 zullen zijn, noordwaarts H3967 tweehonderd H2572 en vijftig H5045 , en zuidwaarts H3967 tweehonderd H2572 en vijftig H6921 , en oostwaarts H3967 tweehonderd H2572 en vijftig H3220 , en westwaarts H3967 tweehonderd H2572 en vijftig.
  18 H3498 [H8737] En het overgelatene H753 in de lengte H5980 , tegenover H6944 het heilig H8641 hefoffer H6235 , zal zijn tien H505 duizend H6921 oostwaarts H6235 , en tien H505 duizend H3220 westwaarts H5980 ; en het zal tegenover H6944 het heilig H8641 hefoffer H8393 zijn; en de inkomst H3899 daarvan zal wezen tot onderhoud H5892 voor degenen, die de stad H5647 [H8802] dienen.
  19 H5892 En die de stad H5647 [H8802] dienen H5647 [H8799] , zullen haar dienen H7626 uit alle stammen H3478 Israels.
  20 H8641 Het ganse hefoffer H2568 zal zijn van vijf H6242 en twintig H505 duizend H2568 [meetrieten], met vijf H6242 en twintig H505 duizend H7243 ; vierkant H6944 zult gijlieden het heilig H8641 hefoffer H7311 [H8686] offeren H272 , met de bezitting H5892 der stad.
  21 H3498 [H8737] En het overgelatene H5387 zal voor den vorst H6944 zijn, van deze en van gene zijde des heiligen H8641 hefoffers H272 , en van de bezitting H5892 der stad H6440 , voor aan H2568 de vijf H6242 en twintig H505 duizend H8641 [meetrieten] des hefoffers H6921 , tot aan de ooster H3220 H1366 [landpale] en westerlandpale H6440 , voor aan H2568 de vijf H6242 en twintig H505 duizend H3220 H1366 aan de westerlandpale H5980 , tegenover H2506 de [andere] delen H5387 , [dat] zal voor den vorst H6944 zijn; en het heilig H8641 hefoffer H4720 , en het heiligdom H1004 des huizes H8432 , zal in het midden daarvan zijn.
  22 H272 Van de bezitting H3881 nu der Levieten H272 , en van de bezitting H5892 der stad H8432 af, zijnde in het midden H5387 van hetgeen des vorsten H1366 zal zijn; [wat] tussen de landpale H3063 van Juda H1366 , en tussen de landpale H1144 van Benjamin H5387 is, zal des vorsten zijn.
  23 H3499 Aangaande voorts het overige H7626 der stammen H6921 H6285 ; van den oosterhoek H3220 H6285 tot den westerhoek H1144 toe, Benjamin H249 een [snoer].
  24 H1366 En aan de landpale H1144 van Benjamin H6921 H6285 , van den oosterhoek H3220 H6285 tot den westerhoek H8095 toe, Simeon H259 een.
  25 H1366 En aan de landpale H8095 van Simeon H6921 H6285 , van den oosterhoek H3220 H6285 tot de westerhoek H3485 toe, Issaschar H259 een.
  26 H1366 En aan de landpale H3485 van Issaschar H6921 H6285 , van den oosterhoek H3220 H6285 tot aan den westerhoek H2074 toe, Zebulon H259 een.
  27 H1366 En aan de landpale H2074 van Zebulon H6921 H6285 , van den oosterhoek H3220 H6285 tot den westerhoek H1410 toe, Gad H259 een.
  28 H1366 Aan de landpale H1410 nu van Gad H5045 H6285 , aan den zuiderhoek H8486 zuidwaarts H1366 , daar zal de landpale H8559 zijn van Thamar H4325 H4808 H4809 [H8677] af, [naar] het twistwater H6946 van Kades H5158 , [voorts] naar de beek H1419 henen, tot aan de grote H3220 zee.
  29 H776 Dit is het land H5307 [H8686] , dat gijlieden zult doen vallen H5159 in erfenis H7626 , voor de stammen H3478 Israels H4256 , en dit zullen hun delen H5002 [H8803] zijn, spreekt H136 de Heere H3069 HEERE.
  30 H8444 Voorts zullen dit de uitgangen H5892 der stad H6828 H6285 zijn: van den noorderhoek H702 , vier H505 duizend H2568 H3967 en vijfhonderd H4060 maten.
  31 H8179 En de poorten H5892 der stad H8034 zullen zijn naar de namen H7626 der stammen H3478 Israels H7969 ; drie H8179 poorten H6828 noordwaarts H259 ; een H8179 poort H7205 van Ruben H259 , een H8179 poort H3063 van Juda H259 , een H8179 poort H3878 van Levi.
  32 H6921 H6285 En aan den oosterhoek H702 , vier H505 duizend H2568 H3967 en vijfhonderd H7969 [maten], en drie H8179 poorten H259 : namelijk, een H8179 poort H3130 van Jozef H259 , een H8179 poort H1144 van Benjamin H259 , een H8179 poort H1835 van Dan.
  33 H5045 H6285 De zuiderhoek H702 ook vier H505 duizend H2568 H3967 en vijfhonderd H4060 maten H7969 , en drie H8179 poorten H259 : een H8179 poort H8095 van Simeon H259 , een H8179 poort H3485 van Issaschar H259 , een H8179 poort H2074 van Zebulon.
  34 H3220 H6285 De westerhoek H702 , vier H505 duizend H2568 H3967 en vijfhonderd H8179 ; derzelver poorten H7969 drie H259 : een H8179 poort H1410 van Gad H259 , een H8179 poort H836 van Aser H259 , een H8179 poort H5321 van Nafthali.
  35 H5439 Rondom H8083 H6240 achttien H505 duizend H8034 ; en de naam H5892 der stad H3117 zal van [dien] dag H3074 af zijn: DE HEERE IS ALDAAR.