Ezekiel 42

DSV_Strongs(i)
  1 H3318 H0 Daarna bracht hij H3318 [H8686] mij uit H2435 tot het buitenste H2691 voorhof H1870 ; den weg H1870 naar den weg H6828 van het noorden H935 [H8686] ; en hij bracht H3957 mij tot de kameren H1508 , die tegenover de afgesneden plaats H1146 , en die tegenover het gebouw H6828 tegen het noorden waren:
  2 H6440 Voor aan H753 de lengte H3967 van de honderd H520 ellen H6607 [naar] de deur H6828 van het noorden H7341 ; en de breedte H2572 was vijftig H520 ellen.
  3 H6242 Tegenover de twintig H6442 [ellen], die het binnenste H2691 voorhof H7531 had, en tegenover het plaveisel H2435 , dat het buitenste H2691 voorhof H862 had, [was] galerij H6440 tegen H862 galerij H7992 , in drie [rijen].
  4 H6440 En voor H3957 de kameren H4109 was een wandeling H6235 van tien H520 ellen H7341 de breedte H6442 ; naar binnen toe H1870 , [en] een weg H259 van een H520 el H6607 ; en de deuren H6828 van dezelve waren tegen het noorden.
  5 H5945 De bovenste H3957 kameren H7114 [H8803] nu waren nauwer H862 [omdat de galerijen H398 [H8799] hoger waren H2007 dan dezelve H8481 ], dan de onderste H8484 en dan de middelste H1146 des gebouws.
  6 H8027 [H8794] Want zij waren wel van drie H5982 [rijen], maar hadden geen pilaren H5982 gelijk de pilaren H2691 der voorhoven H680 [H8738] ; daarom waren zij benauwder H8481 dan de onderste H8484 en dan de middelste H776 van de aarde af.
  7 H1447 De muur H2351 nu, die naar buiten H5980 tegenover H3957 de kameren H1870 was, den weg H2435 naar het buitenste H2691 voorhof H6440 , voor aan H3957 de kameren H753 , de lengte H2572 van dien was vijftig H520 ellen.
  8 H753 Want de lengte H3957 der kameren H2435 , die het buitenste H2691 voorhof H2572 had, was vijftig H520 ellen H6440 ; en ziet, voor aan H1964 den tempel H3967 waren honderd H520 ellen.
  9 H3957 Van onder deze kameren H3996 H935 [H8675] nu was de ingang H6921 van het oosten H2007 , als iemand tot dezelve H935 [H8800] ingaat H2435 , uit het buitenste H2691 voorhof.
  10 H7341 Aan de breedte H1444 van den muur H2691 des voorhofs H1870 , den weg H6921 naar het oosten H6440 , voor aan H1508 de afgesneden plaats H6440 , en voor aan H1146 het gebouw H3957 , waren kameren.
  11 H1870 En de weg H6440 voor dezelve henen H4758 was als de gedaante H3957 der kameren H1870 , die den weg H6828 naar het noorden H753 waren, naar derzelver lengte H3651 , alzo H7341 [naar] derzelver breedte H4161 ; en al haar uitgangen H4941 waren ook naar derzelver wijzen H6607 en naar derzelver deuren.
  12 H6607 En gelijk de deuren H3957 der kameren H1870 , die den weg H1864 naar het zuiden H6607 waren, was er een deur H7218 in het hoofd H1870 van den weg H1870 , den weg H6440 voor aan H1903 den rechten H1448 muur H1870 , den weg H6921 naar het oosten H935 [H8800] , als men daar ingaat.
  13 H559 [H8799] Toen zeide hij H3957 tot mij: De kameren H6828 van het noorden H3957 , [en] de kameren H1864 van het zuiden H6440 , die voor aan H1508 de afgesneden plaats H6944 zijn, dat zijn heilige H3957 kameren H3548 , waarin de priesters H3068 , die tot den HEERE H7138 naderen H6944 H6944 , die allerheiligste H398 [H8799] dingen zullen eten H6944 H6944 ; aldaar zullen zij de allerheiligste H3240 [H8686] dingen henenleggen H4503 , en het spijsoffer H2403 , en het zondoffer H817 , en het schuldoffer H4725 , want de plaats H6918 is heilig.
  14 H3548 Als de priesters H935 [H8800] ingegaan zullen zijn H6944 , zo zullen zij uit het heiligdom H3318 [H8799] niet [weder] uitgaan H2435 in het buitenste H2691 voorhof H899 , maar aldaar hun klederen H3240 [H8686] henenleggen H8334 [H8762] , in dewelke zij gediend hebben H6944 , want die zijn een heiligheid H312 ; en zij zullen andere H899 klederen H3847 H3847 [H8804] aantrekken H7126 [H8804] , en naderen H5971 tot hetgeen voor het volk is.
  15 H4060 Als hij nu de maten H6442 van het binnenste H1004 huis H3615 [H8765] geeindigd had H3318 [H8689] , zo bracht hij mij uit H1870 , den weg H8179 naar de poort H1870 , die den weg H6921 naar het oosten H6440 zag H4058 [H8804] , en hij mat H5439 ze rondom henen.
  16 H4058 [H8804] Hij mat H6921 H7307 de oostzijde H4060 H7070 met het meetriet H2568 H520 H3967 [H8675] ; vijfhonderd H7070 rieten H4060 H7070 , met het meetriet H5439 , rondom.
  17 H4058 [H8804] Hij mat H6828 H7307 de noordzijde H2568 H3967 , vijfhonderd H7070 rieten H4060 H7070 , met het meetriet H5439 , rondom.
  18 H1864 H7307 De zuidzijde H4058 [H8804] mat hij H2568 H3967 , vijfhonderd H7070 rieten H4060 H7070 , met het meetriet.
  19 H5437 [H8804] Hij ging om H3220 H7307 naar de westzijde H4058 [H8804] , [en] hij mat H2568 H3967 vijfhonderd H7070 rieten H4060 H7070 , met het meetriet.
  20 H4058 [H8804] Hij mat H702 het aan de vier H7307 zijden H2346 ; het had een muur H5439 rondom H753 henen, de lengte H2568 H3967 was vijfhonderd H7341 [rieten], en de breedte H2568 H3967 vijfhonderd H914 [H8687] , om onderscheid te maken H6944 tussen het heilige H2455 en onheilige.