Ezekiel 41

DSV_Strongs(i)
  1 H935 [H8686] Voorts bracht hij H1964 mij tot den tempel H4058 [H8799] ; en hij mat H352 de posten H8337 , zes H520 ellen H7341 de breedte H6311 van deze H8337 , en zes H520 ellen H7341 de breedte H6311 van gene zijde H7341 , de breedte H168 der tent.
  2 H7341 En de breedte H6607 der deur H6235 , tien H520 ellen H3802 , en de zijden H6607 der deur H2568 , vijf H520 ellen H2568 van deze, en vijf H520 ellen H4058 [H8799] van gene zijde; ook mat hij H753 de lengte H705 daarvan, veertig H520 ellen H7341 , en de breedte H6242 twintig H520 ellen.
  3 H935 [H8804] Daarna ging hij H6441 in naar binnen H4058 [H8799] , en mat H352 den post H6607 der deur H8147 , twee H520 ellen H6607 ; en de deur H8337 zes H520 ellen H7341 , en de breedte H6607 der deur H7651 zeven H520 ellen.
  4 H4058 [H8799] Ook mat hij H753 de lengte H6242 daarvan, twintig H520 ellen H7341 , en de breedte H6242 twintig H520 ellen H6440 voor aan H1964 den tempel H559 [H8799] ; en hij zeide H6944 tot mij: Dit is de heiligheid H6944 der heiligheden.
  5 H4058 [H8799] En hij mat H7023 den wand H1004 des huizes H8337 zes H520 ellen H7341 ; en de breedte H6763 van [elke] zijkamer H702 , vier H520 ellen H5439 , rondom H1004 het huis H5439 henen rondom.
  6 H6763 De zijkameren H6763 nu waren zijkamer H6763 boven zijkamer H7969 , drie H7970 , en dat dertig H6471 malen H935 [H8802] , en zij kwamen H7023 in den wand H1004 , die aan het huis H6763 was, tot die zijkamers H5439 rondom H270 [H8803] henen, opdat zij vastgehouden mochten worden H270 [H8803] ; want zij werden niet vastgehouden H7023 in den wand H1004 des huizes.
  7 H6763 En het was voor de zijkameren H4605 opwaarts naar boven H7337 [H8804] al wijder H5437 [H8738] , en gaf zich rondom H1004 ; want het huis H4141 was omsingeld H4605 opwaarts naar boven H5439 , rondom H1004 het huis H7341 henen; daarom was de breedte H1004 des huizes H4605 naar boven H5927 H0 ; en alzo ging H8481 het onderste H5927 [H8799] op H5945 naar het bovenste H8484 door het middelste.
  8 H7200 [H8804] En ik zag H1363 de hoogte H1004 des huizes H5439 rondom H4328 henen. De fondamenten H6763 der zijkameren H4393 waren van een vol H7070 riet H8337 , zes H520 ellen H679 , [de] [el] tot den oksel toe [genomen].
  9 H7341 De breedte H7023 van den wand H6763 , die tot de zijkameren H2351 was naar buiten H2568 , was vijf H520 ellen H3240 [H8716] ; en dat ledig gelaten was H1004 , was de plaats H6763 der zijkameren H1004 , die aan het huis waren.
  10 H3957 En tussen de kameren H7341 was een breedte H6242 van twintig H520 ellen H5439 , rondom H1004 het huis H5439 , rondom henen.
  11 H6607 De deuren H6763 nu van de zijkameren H3240 [H8716] waren naar het ledig gelatene H259 toe, de ene H6607 deur H1870 den weg H6828 naar het noorden H259 , en de andere H6607 deur H1864 naar het zuiden H7341 ; en de breedte H3240 [H8716] van de ledig gelaten H4725 plaats H2568 was vijf H520 ellen H5439 rondom henen.
  12 H1146 Voorts [van] het gebouw H6440 , dat voor aan H1508 de afgesneden plaats H6285 was [in] den hoek H1870 des wegs H3220 naar het westen H7341 , was de breedte H7657 zeventig H520 ellen H7023 , en [van] den wand H1146 des gebouws H7341 was de breedte H2568 vijf H520 ellen H5439 rondom H753 henen, en de lengte H8673 daarvan negentig H520 ellen.
  13 H4058 [H8804] Voorts mat hij H1004 het huis H753 , de lengte H3967 honderd H520 ellen H1508 ; ook de afgesneden plaats H1140 en het gebouw H7023 , en de wanden H753 daarvan, de lengte H3967 honderd H520 ellen.
  14 H7341 En de breedte H6440 van het voorste H1004 deel des huizes H1508 , en der afgesneden plaats H6921 tegen het oosten H3967 , honderd H520 ellen.
  15 H4058 [H8804] Ook mat hij H753 de lengte H1146 des gebouws H6440 voor aan H1508 de afgesneden plaats H310 dat achter H862 dezelve was, en derzelver galerijen H3967 van deze en van gene zijde, honderd H520 ellen H6442 ; met den binnensten H1964 tempel H197 , en de voorhuizen H2691 des voorhofs.
  16 H5592 De dorpelen H331 [H8801] , en de gesloten H2474 vensters H862 en de galerijen H5439 rondom H7969 die drie H5048 , tegenover H5592 den dorpel H7824 , waren beschoten H6086 met hout H5439 rondom H776 henen, en [van] de aarde H2474 tot aan de vensteren H2474 ; de vensteren H3680 [H8794] waren bedekt;
  17 H6607 Tot hetgeen boven de deur H6442 was, en tot het binnenste H2351 en buitenste H1004 huis H7023 toe, en aan den gansen wand H5439 rondom H6442 henen in het binnenste H2435 en buitenste H4060 , [al] [bij] maten.
  18 H6213 [H8803] En het was gemaakt H3742 [met] cherubs H8561 en palmbomen H8561 ; zodat er een palmboom H3742 was tussen cherub H3742 en cherub H3742 , en [elke] cherub H8147 had twee H6440 aangezichten;
  19 H120 Namelijk, eens mensen H6440 aangezicht H8561 tegen den palmboom H3715 van deze, en eens jongen leeuws H6440 aangezicht H8561 tegen den palmboom H6213 [H8803] van gene zijde; gemaakt H1004 in het ganse huis H5439 rondom henen.
  20 H776 Van de aarde H6607 af tot boven de deur H3742 waren de cherubs H8561 en de palmbomen H6213 [H8803] gemaakt H7023 , ook [aan] den wand H1964 des tempels.
  21 H4201 De posten H1964 des tempels H7251 [H8803] waren vierkant H6440 ; en aangaande het voorste H6944 deel des heiligdoms H4758 , de [ene] gedaante H4758 was als de [andere] gedaante.
  22 H1364 De hoogte H6086 des houten H4196 altaars H7969 was drie H520 ellen H753 , en zijn lengte H8147 twee H520 ellen H4740 , en het had zijn hoeken H753 ; en zijn lengte H7023 en zijn wanden H6086 waren van hout H1696 [H8762] . En hij sprak H7979 tot mij: Dit is de tafel H3068 , die voor des HEEREN H6440 aangezicht zal zijn.
  23 H1964 De tempel H6944 nu en het heiligdom H8147 hadden [beide] twee H1817 deuren.
  24 H8147 En er waren twee H1817 bladen H1817 aan de deuren H8147 ; [te] [weten] twee H1817 bladen H4142 [H8716] , die men omdraaien kon H8147 ; twee H259 aan de ene H1817 deur H8147 , en twee H1817 bladen H312 aan de andere.
  25 H1817 En aan dezelve, [namelijk] aan de deuren H1964 des tempels H3742 , waren cherubs H8561 en palmbomen H6213 [H8803] gemaakt H7023 , gelijk als er aan de wanden H6213 [H8803] gemaakt waren H6086 ; en het hout H6440 aan het voorste H197 deel van het voorhuis H2351 van buiten H5646 was dik.
  26 H331 [H8801] En [aan] de gesloten H2474 vensteren H8561 waren ook palmbomen H3802 van deze en van gene zijde, aan de zijden H197 van het voorhuis H6763 ; en [aan] de zijkameren H1004 van het huis H5646 , en [aan] de dikke planken.