Ezekiel 38:20

DSV_Strongs(i)
  20 H6440 Zodat van Mijn aangezicht H7493 [H8804] beven zullen H1709 de vissen H3220 der zee H5775 , en het gevogelte H8064 des hemels H2416 , en het gedierte H7704 des velds H7431 , en al het kruipend gedierte H127 , dat op het aardrijk H7430 [H8802] kruipt H120 , en alle mensen H6440 H127 , die op den aardbodem H2022 zijn; en de bergen H2040 [H8738] zullen nedergeworpen worden H4095 , en de steile plaatsen H5307 [H8804] zullen nedervallen H2346 , en alle muren H776 zullen ter aarde H5307 [H8799] nedervallen.