Ezekiel 37:23

DSV_Strongs(i)
  23 H2930 [H8691] En zij zullen zich niet meer verontreinigen H1544 met hun drekgoden H8251 , en met hun verfoeiselen H6588 , en met al hun overtredingen H3467 [H8689] ; en Ik zal ze verlossen H4186 uit al hun woonplaatsen H2398 [H8804] , in dewelke zij gezondigd hebben H2891 [H8765] , en zal ze reinigen H5971 ; zo zullen zij Mij tot een volk H430 zijn, en Ik zal hun tot een God zijn.