Ezekiel 20:28

DSV_Strongs(i)
  28 H776 Als Ik hen in het land H935 [H8686] gebracht had H3027 , over hetwelk Ik Mijn hand H5375 [H8804] opgeheven had H5414 [H8800] , om hetzelve hun te geven H7200 [H8799] , zo zagen zij H7311 [H8802] naar allen hogen H1389 heuvel H5687 en alle dicht H6086 geboomte H2076 [H8799] , en offerden H2077 daar hun offeren H5414 [H8799] , en zij gaven H3708 daar hun tergende H7133 offeranden H7760 [H8799] , en daar zetten zij H5207 hun liefelijken H7381 reuk H5258 [H8686] , en daar offerden zij H5262 hun drankofferen.