Ezekiel 15

DSV_Strongs(i)
  1 H3068 En des HEEREN H1697 woord H559 [H8800] geschiedde tot mij, zeggende:
  2 H1121 H120 Mensenkind H6086 , wat is het hout H1612 des wijnstoks H6086 meer dan alle hout H2156 , [of] de wijnrank H6086 [meer] [dan] dat onder het hout H3293 eens wouds is?
  3 H6086 Wordt daarvan hout H3947 [H8714] genomen H4399 , om een stuk werk H6213 [H8800] te maken H3947 [H8799] ? Neemt men H3489 daarvan een pin H3627 , om enig vat H8518 [H8800] daaraan te hangen?
  4 H784 Ziet, het wordt aan het vuur H5414 [H8738] overgegeven H402 , opdat het verteerd worde H784 ; het vuur H398 [H8804] verteert H8147 beide H7098 zijn einden H8432 , en zijn middelste H2787 [H8737] wordt verbrand H6743 [H8799] ; zou het deugen H4399 tot een stuk werks?
  5 H8549 Ziet, toen het geheel H4399 was, werd het tot geen stuk werks H6213 [H8735] gemaakt H784 ; hoeveel te min als het vuur H398 [H8804] dat verteerd heeft H2787 [H8735] , zodat het verbrand is H4399 , zal het dan nog tot een stuk werks H6213 [H8738] gemaakt worden?
  6 H559 [H8804] Daarom, alzo zegt H136 de Heere H3069 HEERE H6086 : Gelijk als het hout H1612 des wijnstoks H6086 is onder het hout H3293 des wouds H784 , hetwelk Ik aan het vuur H5414 [H8804] overgeef H402 , opdat het verteerd worde H3427 [H8802] , alzo zal Ik de inwoners H3389 van Jeruzalem H5414 [H8804] overgeven.
  7 H6440 Want Ik zal Mijn aangezicht H5414 [H8804] tegen hen zetten H784 ; als zij van het [ene] vuur H3318 [H8804] uitgaan H784 , zal het [andere] vuur H398 [H8799] hen verteren H3045 [H8804] ; en gij zult weten H3068 , dat Ik de HEERE H6440 ben, als Ik Mijn aangezicht H7760 [H8800] tegen hen gesteld zal hebben.
  8 H776 En Ik zal het land H8077 woest H5414 [H8804] maken H4604 , omdat zij zwaarlijk H4603 [H8804] overtreden hebben H5002 [H8803] , spreekt H136 de Heere H3069 HEERE.