Exodus 6:24

DSV_Strongs(i)
  24 H1121 [06:23] En de zonen H7141 van Korah H617 waren: Assir H511 , en Elkana H23 , en Abiasaf H4940 ; dat zijn de huisgezinnen H7145 der Korachieten.