Exodus 29:29

DSV_Strongs(i)
  29 H6944 De heilige H899 klederen H175 nu, die van Aaron H1121 zullen geweest zijn, zullen van zijn zonen H310 na hem H4888 zijn, opdat men hen in dezelve zalve H3027 , en dat men hun hand H4390 [H8763] in dezelve vulle.