Exodus 19:16-18

DSV_Strongs(i)
  16 H7992 En het geschiedde op den derden H3117 dag H1242 , toen het morgen H2022 was, dat er op den berg H6963 donderen H1300 en bliksemen H3515 waren, en een zware H6051 wolk H6963 , en het geluid H3966 ener zeer H2389 sterke H7782 bazuin H5971 , zodat al het volk H2729 [H8799] verschrikte H4264 , dat in het leger was.
  17 H4872 En Mozes H3318 [H8686] leidde H5971 het volk H4264 uit het leger H430 , Gode H7125 [H8800] tegemoet H3320 [H8691] ; en zij stonden H8482 aan het onderste H2022 des bergs.
  18 H2022 En de ganse berg H5514 Sinai H6225 [H8804] rookte H6440 H834 , omdat H3068 de HEERE H3381 [H8804] op denzelven nederkwam H784 in vuur H6227 ; en zijn rook H5927 [H8799] ging op H6227 , als de rook H3536 van een oven H2022 ; en de ganse berg H2729 [H8799] beefde H3966 zeer.