Esther 9:1

DSV_Strongs(i)
  1 H8147 H6240 In de twaalfde H2320 maand H1931 nu [dezelve H2320 is de maand H143 Adar H7969 H6240 ], op den dertienden H3117 dag H834 derzelve, toen H4428 des konings H1697 woord H1881 en zijn wet H5060 [H8689] nabij gekomen was H6213 [H8736] , dat men het doen zou H3117 , ten dage H834 , als H341 [H8802] de vijanden H3064 der Joden H7663 [H8765] hoopten H7980 [H8800] over hen te heersen H1931 , zo is het H2015 [H8736] omgekeerd H834 , want H3064 de Joden H7980 [H8799] heersten H1992 zelven H8130 [H8802] over hun haters.